Διαθέσιμα μαθήματα

Initiation au Python

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Cedric Malvache

HTML / CSS

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Stephane Christiaens

Maintenance PC - TEMIR

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Pierre Laly

Initiation au PHP-SQL

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Cedric Malvache

Techniques de communication TEMIR

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Jocelyne Creton Nutten

TEMIR2 Réseau

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Alain Scohier

Réunion TEMIR

Κατηγορία: TEMIR
 • Διδάσκων: Stephane Christiaens
 • Διδάσκων: Jocelyne Creton Nutten
 • Διδάσκων: Viviane Gelles
 • Διδάσκων: Pierre Laly
 • Διδάσκων: Cedric Malvache
 • Διδάσκων: Alain Scohier
 • Διδάσκων: MichÈle Simmons