Διαθέσιμα μαθήματα

Groupe de travail intercomposantes Vie des Campus - Santé

Κατηγορία: DS
 • Διδάσκων: Julie Age
 • Διδάσκων: Emmanuël Bocquet
 • Διδάσκων: Emmanuel Chazard
 • Διδάσκων: Sonia JUMELIN-DIALLO
 • Διδάσκων: Claire Pinçon

Habilitation à gérer des données personnelles

Κατηγορία: DS
 • Διδάσκων: Nathalie Barre Lemaire
 • Διδάσκων: Eric Cassette
 • Διδάσκων: Clementine Dehay
 • Διδάσκων: Eric Foure
 • Διδάσκων: Yasmine GUEMRA
 • Διδάσκων: Sarah Lagache
 • Διδάσκων: Marie Lefevre
 • Διδάσκων: Didier Stockman
 • Διδάσκων: Jean-Luc Tessier

Master Communication publique et démocratie participative

Κατηγορία: DS
 • Διδάσκων: Guillaume Courty
 • Διδάσκων: Gregory Derville
 • Διδάσκων: Remi Lefebvre
 • Διδάσκων: Julien O'miel
 • Secrétaire pédagogique: Celine Nguyen