קורסים זמינים

Infos_Certification_PIX

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Fabrice Fryziel

Culture et compétences numériques - distanciel en autonomie - Janvier à Avril - 2022/2023

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Fabrice Fryziel
 • מורה: Jean-Yves Jeannas

UE PE Entreprendre.. de l'idée au projet_ SEM IMPAIR_lmr

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Sabrina Boussadi

Culture et compétences numériques - distanciel en autonomie - Septembre à Décembre - 2022/2023

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Fabrice Fryziel
 • מורה: Jean-Yves Jeannas
 • מורה: Annie Lepauw

AG ULille

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Frederic Hoogstoel
 • מורה: Moussa NAIT ABDELAZIZ

Déclaration pour examens de substitution

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Franck Rouzé

LV ANGLAIS AL PESEZ

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Anne-Lise Pesez

M1 MITRA Méthodo Sc Soc (Brunel)

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Maïté BRUNEL

SNESUp ULille 1

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Claire Bornais
 • מורה: Frederic Hoogstoel

UE Entreprendre de l'idée au projet

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Sabrina Boussadi
 • מורה: Perry Maury

UE PE - ENTREPRENDRE DE L'IDEE AU PROJET - 2021/2022

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Fabienne Chopin

UE PE - Lex et artifex (Mathieu Mercier)

קטגוריה: Transversal

UE PE : entreprendre de l'idée au projet

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Sabrina Boussadi
 • מורה: Nicolas Lavaine

DU ICARE Art et Littérature

קטגוריה: Transversal
 • מורה: Sidonie Loubry Carette