קורסים זמינים

Programmation Python (notions de base)

 • מורה: Nour El Mawas
 • מורה: Sergio Ivan Ramirez Luelmo

Sahos Game

 • מורה: Jean-Pierre Agbangla
 • מורה: Nour El Mawas
 • מורה: Mohamed Kodifa
 • מורה: Brou-Constant-Willy Kouadio
 • מורה: Ndeye-Maty Niang

Prototypage G2

 • מורה: Annegret Brocard
 • מורה: Laureen Crevoisier
 • מורה: Nour El Mawas
 • מורה: Roman Richtera
 • מורה: Victoria Taggart

AUTO THINKING LP

 • מורה: Nour El Mawas

documents parcoursup

IPM EAD -2018/2020 - Indigo_new

 • Concepteur IPM: Leslie Huin

M1 - S2 - UE8 - Travail éducatif hors institutions scolaires (J. de Miribel)

 • מורה: Julien de Miribel