Διαθέσιμα μαθήματα

Programmation Python (notions de base)

 • Διδάσκων: Nour El Mawas
 • Διδάσκων: Sergio Ivan Ramirez Luelmo

Sahos Game

 • Διδάσκων: Jean-Pierre Agbangla
 • Διδάσκων: Nour El Mawas
 • Διδάσκων: Mohamed Kodifa
 • Διδάσκων: Brou-Constant-Willy Kouadio
 • Διδάσκων: Ndeye-Maty Niang

Prototypage G2

 • Διδάσκων: Annegret Brocard
 • Διδάσκων: Laureen Crevoisier
 • Διδάσκων: Nour El Mawas
 • Διδάσκων: Roman Richtera
 • Διδάσκων: Victoria Taggart

AUTO THINKING LP

 • Διδάσκων: Nour El Mawas

documents parcoursup

 • Διδάσκων: Xavier Sido

IPM EAD -2018/2020 - Indigo_new

 • Concepteur IPM: Leslie Huin

M1 - S2 - UE8 - Travail éducatif hors institutions scolaires (J. de Miribel)

 • Διδάσκων: Julien de Miribel