المقررات الدراسية المتاحة

Décrochage et désaffiliation en éducation et formation

 • معلم: Myriam Decque Loisel

Question d'actualité en éducation comparée Licence 2/3

 • معلم: Bruno DUQUESNE

BCC1 UE1 = Travail éducatif auprès des familles et petite enfance

 • معلم: Silvia Valentim

Éléments de culture disciplinaire - Français

 • معلم: Diego Ferreira

Séminaire de didactiques

 • معلم: Abdel Karim Zaid

Programmation Python (notions de base)

 • معلم: Nour El Mawas
 • معلم: Sergio Ivan Ramirez Luelmo

Sahos Game

 • معلم: Jean-Pierre Agbangla
 • معلم: Nour El Mawas
 • معلم: Mohamed Kodifa
 • معلم: Brou-Constant-Willy Kouadio
 • معلم: Ndeye-Maty Niang

Prototypage G2

 • معلم: Annegret Brocard
 • معلم: Laureen Crevoisier
 • معلم: Nour El Mawas
 • معلم: Roman Richtera
 • معلم: Victoria Taggart

AUTO THINKING LP

 • معلم: Nour El Mawas

documents parcoursup

IPM EAD -2018/2020 - Indigo_new

 • Concepteur IPM: Leslie Huin