Διαθέσιμα μαθήματα

Comité Stratégique Egalite Femmes-Hommes

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Sabine De Bosscher
 • Διδάσκων: Anne De Cremoux
 • Διδάσκων: Marieke De Koning
 • Διδάσκων: Bertrand Décaudin
 • Διδάσκων: Yamina Delplace
 • Διδάσκων: Audrey Deparcy
 • Διδάσκων: Claire Devos
 • Διδάσκων: Stephanie Hemon
 • Διδάσκων: Emeline Huart
 • Διδάσκων: Emmanuelle Jourdan Chartier
 • Διδάσκων: Marie-Éléonore Kessaci
 • Διδάσκων: Dominique Knutsen
 • Διδάσκων: Frédérique Le Doujet
 • Διδάσκων: Martine Lecoutre
 • Διδάσκων: Ewen Lecuit
 • Διδάσκων: Marie Mange
 • Διδάσκων: Hermeline Pernoud
 • Διδάσκων: Claire Pinçon
 • Διδάσκων: Helene Quanquin
 • Διδάσκων: Jacques Rodriguez
 • Διδάσκων: Laetitia Roux
 • Διδάσκων: Bruno Trinel
 • Διδάσκων: Corinne Vadé

Bureau Vie Etudiante & Handicap Roubaix-Tourcoing

Κατηγορία: Administration et services
 • BVEH: Morgane D'halluin
 • BVEH: Helene Deroussent
 • BVEH: Caroline Lefebvre

réseau transition

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Esben Ravn Andresen
 • Διδάσκων: Iovka Boneva

Réservation salle inter-asso Campus Moulins

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Camille Benetti
 • Διδάσκων: Nathalie Ethuin
 • Διδάσκων: Séverine GOELEN
 • Διδάσκων: Darlène Mauler

Sensibilisation aux enjeux environnementaux

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Simon Bordage
 • Διδάσκων: Virginie Cogez
 • Διδάσκων: Nicolas Gauvrit
 • Διδάσκων: Haimo Groenen
 • Διδάσκων: Mathieu Guerain
 • Διδάσκων: Maud Lepers
 • Διδάσκων: Philippe Marquet
 • Διδάσκων: Christophe Mondou
 • Διδάσκων: Maxime Pauwels
 • Διδάσκων: Maël PENHOAT
 • Διδάσκων: Jean-Michel Tiers
 • Διδάσκων: Fanny Van Heems

Gestion contrats étudiants (ORE, CER, ERS, PRREL) - Direction Ingénierie de Formation

Κατηγορία: Administration et services
 • Administrateur: Nathalie Bossaert
 • Administrateur: Hannah Jankowski
 • Administrateur: Philippe Pankowiak

Bureau Vie Étudiante & Handicap Moulins

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Camille Benetti
 • Διδάσκων: Julia Cunin
 • Διδάσκων: Morgane D'halluin
 • Διδάσκων: Séverine GOELEN
 • Διδάσκων: Darlène Mauler
 • Διδάσκων: Elodie PETIT
 • Διδάσκων: Olivier Stratmains

Direction Vie Étudiante

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Camille Benetti
 • Διδάσκων: Lamia Bentafat
 • Διδάσκων: Alain Charvy
 • Διδάσκων: Julia Cunin
 • Διδάσκων: Morgane D'halluin
 • Διδάσκων: Fabienne Debeule
 • Διδάσκων: Tanguy Degrenier
 • Διδάσκων: Florence Duchene
 • Διδάσκων: Marie-Lea Dupont
 • Διδάσκων: Séverine GOELEN
 • Διδάσκων: Julia Goudonnet
 • Διδάσκων: Quentin Lagache
 • Διδάσκων: Malika Laouail
 • Διδάσκων: Darlène Mauler
 • Διδάσκων: Dorothee Moustiez
 • Διδάσκων: Sophie Paillard
 • Διδάσκων: Elodie PETIT
 • Διδάσκων: Olivier Stratmains
 • Διδάσκων: Sophie Weber

DD&RS-RZC

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Esben Ravn Andresen
 • Διδάσκων: Simon Bordage
 • Διδάσκων: Virginie Cogez
 • Διδάσκων: Sylvie Considere
 • Διδάσκων: Benedicte Crubellier
 • Διδάσκων: Marion Dupire
 • Διδάσκων: Clément Evain
 • Διδάσκων: Nicolas Gauvrit
 • Διδάσκων: Haimo Groenen
 • Διδάσκων: Mathieu Guerain
 • Διδάσκων: Caroline Huyard
 • Διδάσκων: Adèle Jatteau
 • Διδάσκων: Maud Lepers
 • Διδάσκων: Walter Lhomme
 • Διδάσκων: Brigitte Mainguet
 • Διδάσκων: Philippe Marquet
 • Διδάσκων: Fiona Mccann
 • Διδάσκων: Caroline Norrant
 • Διδάσκων: Melinda Palombi
 • Διδάσκων: Maxime Pauwels
 • Διδάσκων: Clément Quinton
 • Διδάσκων: Mikael Salson
 • Διδάσκων: Blanche Sizaire
 • Διδάσκων: Jean-Michel Tiers
 • Διδάσκων: Fanny Van Heems
 • Διδάσκων: Peggy Vauchel

Master Gestion administrative et financière

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Nicolas Baronnier

Bureau Vie Étudiante & Handicap Cité Scientifique

Κατηγορία: Administration et services
 • BVEH: Camille Benetti
 • BVEH: Alain Charvy
 • BVEH: Julia Cunin
 • BVEH: Morgane D'halluin
 • BVEH: Tanguy Degrenier
 • BVEH: Marie-Lea Dupont
 • BVEH: Maverick Gentil
 • BVEH: Séverine GOELEN
 • BVEH: Quentin Lagache
 • BVEH: Darlène Mauler
 • BVEH: Elodie PETIT
 • BVEH: Sarah Poulet
 • BVEH: Olivier Stratmains
 • BVEH: Sophie Weber

Secrétariats 2022-2023 - Bureau Vie Etudiante et Handicap Pont-de-Bois

Κατηγορία: Administration et services
 • BVEH: Camille Benetti
 • BVEH: Berenice Cambier
 • BVEH: Julia Cunin
 • BVEH: Morgane D'halluin
 • BVEH: Fabienne Debeule
 • BVEH: Florence Duchene
 • BVEH: Quentin Lagache
 • BVEH: Tania Legros
 • BVEH: Darlène Mauler
 • BVEH: Sophie Paillard
 • BVEH: Olivier Stratmains

Etudiant.e.s en situation de Handicap - Demande d'aménagements 2023/2024 - Campus Pont-de-Bois

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Julia Cunin
 • Διδάσκων: Fabienne Debeule
 • Διδάσκων: Helene Deroussent
 • Διδάσκων: Florence Duchene
 • Διδάσκων: Quentin Lagache
 • Διδάσκων: Sophie Paillard

Bureau vie étudiante et handicap CHR-Santé

Κατηγορία: Administration et services
 • BVEH: Lamia Bentafat
 • BVEH: Julia Cunin
 • BVEH: Helene Deroussent
 • BVEH: Julia Goudonnet
 • BVEH: Darlène Mauler
 • BVEH: Elodie PETIT
 • BVEH: Olivier Stratmains

BAIP - Espace ressources stages

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Rachid Dahmani
 • Διδάσκων: Delphine Debarge
 • Διδάσκων: Chantal Delhon
 • Διδάσκων: Carine Dubois
 • Διδάσκων: Souaad Halfaoui
 • Διδάσκων: Julie Legrand
 • Διδάσκων: Antonine Ray

UFR des Sciences de la Santé et du Sport

Κατηγορία: Administration et services
 • administrateur: Yves Deugnier
 • administrateur: Sonia JUMELIN-DIALLO

test BBB

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Gaetan Dos Santos
 • Διδάσκων: Valerie Duhal
 • Διδάσκων: Thibaut Foiche
 • Διδάσκων: Sylvain Gillot
 • Διδάσκων: Chokry Metoui
 • Διδάσκων: Gaël Mifsud
 • Διδάσκων: Nicolas Pothin
 • Διδάσκων: Franck Rouzé

Relais scolarité PdB

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Catherine Magario
 • Διδάσκων: Camille Sordot

L2 - UE5 - Ancien français. Erec et Enide de Chrétien de Troyes - Second semestre (V. Mariotti)

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Viola Mariotti

Salles de réunions DAPI

Κατηγορία: Administration et services
 • Διδάσκων: Kathy-Laetitia Casalino
 • Διδάσκων: Valerie Duhal
 • Διδάσκων: Nicolas Lahoche
 • Διδάσκων: Gaël Mifsud
 • Διδάσκων: Maxime Taisne
 • Διδάσκων: Teodorina Tibar
 • Διδάσκων: Laurence Vlieghe