المقررات الدراسية المتاحة

Comité Stratégique Egalite Femmes-Hommes

 • معلم: Sabine De Bosscher
 • معلم: Anne De Cremoux
 • معلم: Marieke De Koning
 • معلم: Bertrand Décaudin
 • معلم: Yamina Delplace
 • معلم: Audrey Deparcy
 • معلم: Claire Devos
 • معلم: Stephanie Hemon
 • معلم: Emeline Huart
 • معلم: Emmanuelle Jourdan Chartier
 • معلم: Marie-Éléonore Kessaci
 • معلم: Dominique Knutsen
 • معلم: Frédérique Le Doujet
 • معلم: Martine Lecoutre
 • معلم: Ewen Lecuit
 • معلم: Marie Mange
 • معلم: Hermeline Pernoud
 • معلم: Claire Pinçon
 • معلم: Helene Quanquin
 • معلم: Jacques Rodriguez
 • معلم: Laetitia Roux
 • معلم: Bruno Trinel
 • معلم: Corinne Vadé

Bureau Vie Etudiante & Handicap Roubaix-Tourcoing

 • BVEH: Morgane D'halluin
 • BVEH: Helene Deroussent
 • BVEH: Caroline Lefebvre

réseau transition

 • معلم: Esben Ravn Andresen
 • معلم: Iovka Boneva

Réservation salle inter-asso Campus Moulins

 • معلم: Camille Benetti
 • معلم: Nathalie Ethuin
 • معلم: Séverine GOELEN
 • معلم: Darlène Mauler

Sensibilisation aux enjeux environnementaux

 • معلم: Simon Bordage
 • معلم: Virginie Cogez
 • معلم: Nicolas Gauvrit
 • معلم: Haimo Groenen
 • معلم: Mathieu Guerain
 • معلم: Maud Lepers
 • معلم: Philippe Marquet
 • معلم: Christophe Mondou
 • معلم: Maxime Pauwels
 • معلم: Maël PENHOAT
 • معلم: Jean-Michel Tiers
 • معلم: Fanny Van Heems

Gestion contrats étudiants (ORE, CER, ERS, PRREL) - Direction Ingénierie de Formation

 • Administrateur: Nathalie Bossaert
 • Administrateur: Hannah Jankowski
 • Administrateur: Philippe Pankowiak

Bureau Vie Étudiante & Handicap Moulins

 • معلم: Camille Benetti
 • معلم: Julia Cunin
 • معلم: Morgane D'halluin
 • معلم: Séverine GOELEN
 • معلم: Darlène Mauler
 • معلم: Elodie PETIT
 • معلم: Olivier Stratmains

Direction Vie Étudiante

 • معلم: Camille Benetti
 • معلم: Lamia Bentafat
 • معلم: Alain Charvy
 • معلم: Julia Cunin
 • معلم: Morgane D'halluin
 • معلم: Fabienne Debeule
 • معلم: Tanguy Degrenier
 • معلم: Florence Duchene
 • معلم: Marie-Lea Dupont
 • معلم: Séverine GOELEN
 • معلم: Julia Goudonnet
 • معلم: Quentin Lagache
 • معلم: Malika Laouail
 • معلم: Darlène Mauler
 • معلم: Dorothee Moustiez
 • معلم: Sophie Paillard
 • معلم: Elodie PETIT
 • معلم: Olivier Stratmains
 • معلم: Sophie Weber

DD&RS-RZC

 • معلم: Esben Ravn Andresen
 • معلم: Simon Bordage
 • معلم: Virginie Cogez
 • معلم: Sylvie Considere
 • معلم: Benedicte Crubellier
 • معلم: Marion Dupire
 • معلم: Clément Evain
 • معلم: Nicolas Gauvrit
 • معلم: Haimo Groenen
 • معلم: Mathieu Guerain
 • معلم: Caroline Huyard
 • معلم: Adèle Jatteau
 • معلم: Maud Lepers
 • معلم: Walter Lhomme
 • معلم: Brigitte Mainguet
 • معلم: Philippe Marquet
 • معلم: Fiona Mccann
 • معلم: Caroline Norrant
 • معلم: Melinda Palombi
 • معلم: Maxime Pauwels
 • معلم: Clément Quinton
 • معلم: Mikael Salson
 • معلم: Blanche Sizaire
 • معلم: Jean-Michel Tiers
 • معلم: Fanny Van Heems
 • معلم: Peggy Vauchel

Master Gestion administrative et financière

 • معلم: Nicolas Baronnier

Bureau Vie Étudiante & Handicap Cité Scientifique

 • BVEH: Camille Benetti
 • BVEH: Alain Charvy
 • BVEH: Julia Cunin
 • BVEH: Morgane D'halluin
 • BVEH: Tanguy Degrenier
 • BVEH: Marie-Lea Dupont
 • BVEH: Maverick Gentil
 • BVEH: Séverine GOELEN
 • BVEH: Quentin Lagache
 • BVEH: Darlène Mauler
 • BVEH: Elodie PETIT
 • BVEH: Sarah Poulet
 • BVEH: Olivier Stratmains
 • BVEH: Sophie Weber

Secrétariats 2022-2023 - Bureau Vie Etudiante et Handicap Pont-de-Bois

 • BVEH: Camille Benetti
 • BVEH: Berenice Cambier
 • BVEH: Julia Cunin
 • BVEH: Morgane D'halluin
 • BVEH: Fabienne Debeule
 • BVEH: Florence Duchene
 • BVEH: Quentin Lagache
 • BVEH: Tania Legros
 • BVEH: Darlène Mauler
 • BVEH: Sophie Paillard
 • BVEH: Olivier Stratmains

Etudiant.e.s en situation de Handicap - Demande d'aménagements 2023/2024 - Campus Pont-de-Bois

 • معلم: Julia Cunin
 • معلم: Fabienne Debeule
 • معلم: Helene Deroussent
 • معلم: Florence Duchene
 • معلم: Quentin Lagache
 • معلم: Sophie Paillard

Bureau vie étudiante et handicap CHR-Santé

 • BVEH: Lamia Bentafat
 • BVEH: Julia Cunin
 • BVEH: Helene Deroussent
 • BVEH: Julia Goudonnet
 • BVEH: Darlène Mauler
 • BVEH: Elodie PETIT
 • BVEH: Olivier Stratmains

BAIP - Espace ressources stages

 • معلم: Rachid Dahmani
 • معلم: Delphine Debarge
 • معلم: Chantal Delhon
 • معلم: Carine Dubois
 • معلم: Souaad Halfaoui
 • معلم: Julie Legrand
 • معلم: Antonine Ray

UFR des Sciences de la Santé et du Sport

 • administrateur: Yves Deugnier
 • administrateur: Sonia JUMELIN-DIALLO

test BBB

 • معلم: Gaetan Dos Santos
 • معلم: Valerie Duhal
 • معلم: Thibaut Foiche
 • معلم: Sylvain Gillot
 • معلم: Chokry Metoui
 • معلم: Gaël Mifsud
 • معلم: Nicolas Pothin
 • معلم: Franck Rouzé

Relais scolarité PdB

 • معلم: Catherine Magario
 • معلم: Camille Sordot

L2 - UE5 - Ancien français. Erec et Enide de Chrétien de Troyes - Second semestre (V. Mariotti)

 • معلم: Viola Mariotti

Salles de réunions DAPI

 • معلم: Kathy-Laetitia Casalino
 • معلم: Valerie Duhal
 • معلم: Nicolas Lahoche
 • معلم: Gaël Mifsud
 • معلم: Maxime Taisne
 • معلم: Teodorina Tibar
 • معلم: Laurence Vlieghe