Διαθέσιμα μαθήματα

Chimie organique S2

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Herve Michel

Portfolio BUT Chimie

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Tsilla Perez

Projet Professionnel et Personnel - BUT Semestre 1 groupe G

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Jean-François Clément

Synthèse organique_BUT1_App1_S1_BC2

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Nadege Schifano

BC3: Matériaux et/ou produits formulés

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Matthieu Hureau

BC2 Suivi SAE_S1 Purification d'un composé organique

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Aurelien Bethegnies
 • Διδάσκων: Audrey Huret
 • Διδάσκων: Ludovic Janus
 • Διδάσκων: Nicolas Merle
 • Διδάσκων: Herve Michel
 • Διδάσκων: Mathieu Sauthier
 • Διδάσκων: Nadege Schifano
 • Διδάσκων: Isabelle Suisse

Nomenclature chimie inorganique (BC1 - ressource 1.01)

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Nadege Schifano

Maths S1 2021-2022

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Mustapha Hached

BC 6 Contrôler - Risques Chimiques et BPL-BPF

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Audrey Huret
 • Διδάσκων: Nadege Schifano

S2 Génie Chimique, cours-TD et annales : Bilans et Echanges Thermiques

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Thomas CHENAL

S1 GC cours-TD et annales de Mécanique de Fluides

Κατηγορία: BUT - Chimie
 • Διδάσκων: Thomas CHENAL
 • Διδάσκων: Ahmed Idouissaaden