Διαθέσιμα μαθήματα

Accompagnement des usagers

Κατηγορία: Ma faculté virtuelle
 • Διδάσκων: MARION BEUN
 • Διδάσκων: Hortense Brillard
 • Διδάσκων: Augustin Clergier
 • Διδάσκων: Julie Cousin
 • Διδάσκων: Bertrand Decaudin
 • Διδάσκων: Marie Delattre
 • Διδάσκων: Florine Delins
 • Διδάσκων: Alice Le Roy
 • Διδάσκων: Peggy Liesse
 • Διδάσκων: Claire Mullier
 • Διδάσκων: Claire Pinçon
 • Διδάσκων: Zelie Riviere

Justificatif de déplacement dérogatoire étudiant Université de Lille

Κατηγορία: Ma faculté virtuelle
 • Διδάσκων: Noureddine Azouar

Continuité pédagogique - Enseignants

Κατηγορία: Ma faculté virtuelle
 • Animateur: Noureddine Azouar