Διαθέσιμα μαθήματα

DCM/S 2ème année Projet de M2R

Κατηγορία: 2ème année
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Myriam Labalette
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE Approches expérimentales en Immunologie

Κατηγορία: 2ème année
 • Διδάσκων: Patricia De Nadai
 • Διδάσκων: Julie Demaret
 • Διδάσκων: Thomas Guerrier
 • Διδάσκων: Myriam Labalette
 • Διδάσκων: Cecile Vignal
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.2-EC3 : Initiation à la communication scientifique

Κατηγορία: 2ème année
 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Malika Hamdane
 • Διδάσκων: Myriam Labalette
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.2-EC2 : Modèles expérimentaux de laboratoire

Κατηγορία: 2ème année
 • Διδάσκων: Pierre-Olivier Angrand
 • Διδάσκων: Christelle Cauffiez
 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Pierre Dourlen
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Chantal Fradin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Malika Hamdane
 • Διδάσκων: Thomas Hubert
 • Διδάσκων: Benoit Pourcet
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri