Διαθέσιμα μαθήματα

UE3.2-AT1 : Méthodes séparatives et techniques de bio-analyse

Κατηγορία: 1ère année
 • Διδάσκων: Frederic Chirat
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Christophe Mariller
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC1 : Approches expérimentales de biologie cellulaire et moléculaire

Κατηγορία: 1ère année
 • Διδάσκων: Christelle Cauffiez
 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Malika Hamdane
 • Διδάσκων: Michael Perrais
 • Διδάσκων: Olivier Pluquet
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC3: Méthodes statistiques pour l’analyse de données en biologie-santé

Κατηγορία: 1ère année
 • Διδάσκων: Guillemette Marot
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC4 : Initiation aux techniques de laboratoire.

Κατηγορία: 1ère année
 • Διδάσκων: Carine Brinster
 • Διδάσκων: Christelle Cauffiez
 • Διδάσκων: Julien Chapuis
 • Διδάσκων: MORVANE COLIN
 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Pierre Dourlen
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Malika Hamdane
 • Διδάσκων: Myriam Labalette
 • Διδάσκων: Olivier Pluquet
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC2 : Génétique appliquée aux modèles expérimentaux de laboratoire

Κατηγορία: 1ère année
 • Διδάσκων: Julien Chapuis
 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri