קורסים זמינים

Pour les candidats au double cursus Médecine/Sciences

  • מורה: Cyril Couturier
  • מורה: Sophie Halliez
  • מורה: Malika Hamdane
  • מורה: Myriam Labalette

FICHES DE CANDIDATURES AU M1 Médecine/Science 2021-22

  • מורה: Cyril Couturier
  • מורה: Kathy Dujardin
  • מורה: Sophie Halliez
  • מורה: Malika Hamdane
  • מורה: Myriam Labalette