Διαθέσιμα μαθήματα

Pour les candidats au double cursus Médecine/Sciences

 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Malika Hamdane
 • Διδάσκων: Myriam Labalette
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

FICHES DE CANDIDATURES AU M1 Médecine/Science 2022-23

 • Διδάσκων: Cyril Couturier
 • Διδάσκων: Kathy Dujardin
 • Διδάσκων: Sophie Halliez
 • Διδάσκων: Malika Hamdane
 • Διδάσκων: Myriam Labalette
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri