المقررات الدراسية المتاحة

Pour les candidats au double cursus Médecine/Sciences

 • معلم: Cyril Couturier
 • معلم: Sophie Halliez
 • معلم: Malika Hamdane
 • معلم: Myriam Labalette
 • Gestionnaire de l’offre de formation: Fabienne Balcaen
 • Gestionnaire de l’offre de formation: Imane Ennaciri

FICHES DE CANDIDATURES AU M1 Médecine/Science 2023-24

 • معلم: Cyril Couturier
 • معلم: Kathy Dujardin
 • معلم: Sophie Halliez
 • معلم: Malika Hamdane
 • معلم: Myriam Labalette
 • Gestionnaire de l’offre de formation: Fabienne Balcaen
 • Gestionnaire de l’offre de formation: Imane Ennaciri