Διαθέσιμα μαθήματα

Zone d'Expression Orale

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Angele Angot Fivaz
 • Διδάσκων: Hyacinthe Lesecq
 • Διδάσκων: Dominique Perrin

Formation au Numérique des Enseignants (FNE) copie 1

Κατηγορία: Projets DAPI

Espace de travail stage (Fabien Nocca)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Fabien Nocca

PCIS 2023-24

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Maxime Taisne

Questionnaires de suivi DAPI

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Maxime Taisne

Espace de test du projet Boîte à outils Micro (M. Tanvé A. Ghintran)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Amandine Ghintran
 • Διδάσκων: Morgane Tanvé

U-LEArn Positionnement Anglais & Espagnol (AAP 2019)

Κατηγορία: Projets DAPI

Microéconomie - Concurrence et monopole ( CPP)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Aurélie Cassette
 • Διδάσκων: Teodorina Tibar

Projet C2R (Anthony Claeys) _ AAP permanent 2020-2021

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Anthony Claeys
 • Διδάσκων: Vincent Ledda

Projet Microéconomie en vidéo (CPP 2021-2022 )

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Anne BUSTREEL
 • Διδάσκων: Aurélie Cassette

OpenLab (AAP juillet 2019)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Suzanne Crumeyrolle

Import tests niveau secondaire IUT en Ligne (T.Tibar)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Aurélie Cassette
 • Διδάσκων: Annaig Le Person
 • Διδάσκων: Christine Sacre
 • Διδάσκων: Teodorina Tibar
 • Διδάσκων: Antoine Touzé

Prévention des risques (AAP juillet 2019)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Pascale Brivoal
 • Διδάσκων: Benedicte Calimet
 • Διδάσκων: Odile Cristini Robbe
 • Διδάσκων: Brigitte Delrue
 • Διδάσκων: Rénato Froidevaux
 • Διδάσκων: Emmanuelle Germain
 • Διδάσκων: Sylvain Gillot
 • Διδάσκων: Catherine Meliet
 • Διδάσκων: Olivier Mignotte
 • Διδάσκων: Marc Ribaucour
 • Διδάσκων: Teodorina Tibar

TIC CCN Compléments (T. Tibar)

Κατηγορία: Projets DAPI
 • Διδάσκων: Sylvain Gillot
 • Διδάσκων: Gaël Mifsud
 • Διδάσκων: Teodorina Tibar