المقررات الدراسية المتاحة

Zone d'Expression Orale

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Angele Angot Fivaz
 • معلم: Hyacinthe Lesecq
 • معلم: Dominique Perrin

Formation au Numérique des Enseignants (FNE) copie 1

التصنيف: Projets DAPI

Espace de travail stage (Fabien Nocca)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Fabien Nocca

PCIS 2023-24

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Maxime Taisne

Questionnaires de suivi DAPI

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Maxime Taisne

Espace de test du projet Boîte à outils Micro (M. Tanvé A. Ghintran)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Amandine Ghintran
 • معلم: Morgane Tanvé

U-LEArn Positionnement Anglais & Espagnol (AAP 2019)

التصنيف: Projets DAPI

Microéconomie - Concurrence et monopole ( CPP)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Aurélie Cassette
 • معلم: Teodorina Tibar

Projet C2R (Anthony Claeys) _ AAP permanent 2020-2021

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Anthony Claeys
 • معلم: Vincent Ledda

Projet Microéconomie en vidéo (CPP 2021-2022 )

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Anne BUSTREEL
 • معلم: Aurélie Cassette

OpenLab (AAP juillet 2019)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Suzanne Crumeyrolle

Import tests niveau secondaire IUT en Ligne (T.Tibar)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Aurélie Cassette
 • معلم: Annaig Le Person
 • معلم: Christine Sacre
 • معلم: Teodorina Tibar
 • معلم: Antoine Touzé

Prévention des risques (AAP juillet 2019)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Pascale Brivoal
 • معلم: Benedicte Calimet
 • معلم: Odile Cristini Robbe
 • معلم: Brigitte Delrue
 • معلم: Rénato Froidevaux
 • معلم: Emmanuelle Germain
 • معلم: Sylvain Gillot
 • معلم: Catherine Meliet
 • معلم: Olivier Mignotte
 • معلم: Marc Ribaucour
 • معلم: Teodorina Tibar

TIC CCN Compléments (T. Tibar)

التصنيف: Projets DAPI
 • معلم: Sylvain Gillot
 • معلم: Gaël Mifsud
 • معلم: Teodorina Tibar