Cours disponibles

Infocom - Espace stages - Espace Apprentissage

 • Enseignant: marine allein
 • Enseignant: Ingrid Ansiaux
 • Enseignant: Eduardo Arias Palomo
 • Enseignant: Stephane Benassi
 • Enseignant: Christophe Besin
 • Enseignant: Jean-Edouard Bigot
 • Enseignant: Gersende Blanchard
 • Enseignant: Eric Bossuyt
 • Enseignant: Sabrina Boussadi
 • Enseignant: Amandine CAPITANI
 • Enseignant: Mathilde Caron
 • Enseignant: Antoine Carton
 • Enseignant: Andy Chung Tan
 • Enseignant: Eric Dabrowski
 • Enseignant: Nathalie Damiens
 • Enseignant: Michel David
 • Enseignant: Simona De Iulio
 • Enseignant: Patrice De La Broise
 • Enseignant: David Delgorgue
 • Enseignant: Carine Dubois
 • Enseignant: Françoise Escaillet
 • Enseignant: Thomas Heller
 • Enseignant: Myriam-Paz Hernandez Orellana
 • Enseignant: Marie-Aurore Hien
 • Enseignant: blandine houriez
 • Enseignant: Alice Huys
 • Enseignant: Pascal Jacquart
 • Enseignant: Karelle Jovelin
 • Enseignant: Alexander Kondratov
 • Enseignant: Estelle Lebas
 • Enseignant: Marie-Odile Legrand Saielli
 • Enseignant: Martine Legris
 • Enseignant: Pierre-Loup Lesaffre
 • Enseignant: Amélie Lesieur
 • Enseignant: Julien Marteel
 • Enseignant: Céline Matuszak
 • Enseignant: Lyonnelle Nguesson Ngouana
 • Enseignant: Sylvie Pivot
 • Enseignant: Bruno Raoul
 • Enseignant: Estelle SENESSE
 • Enseignant: Myriam Tahri Lakri
 • Enseignant: Nicanor Tatchim
 • Enseignant: Anne-Sophie Tiberghien
 • Enseignant: Renata Varga
 • Enseignant: Bruno Verbaere

L1 - Sciences de l'Information et du Document

 • Enseignant: Alexandra Bally
 • Enseignant: Christelle Bantegnies
 • Enseignant: Marianne Cailloux
 • Enseignant: Joana Casenave
 • Enseignant: Jerome Delavenne
 • Enseignant: Bernard Jacquemin
 • Enseignant: Eric Kergosien
 • Enseignant: Stephanie Le Maitre
 • Enseignant: Mbemba Ndiaye
 • Enseignant: Patrice Noyelle
 • Enseignant: Louise Oudjani
 • Enseignant: Veronique Temperville

Informations générales - Licence 1 IC parcours communication & SID 2020/2021

 • Enseignant: Christelle Bantegnies
 • Enseignant: Christophe Besin
 • Enseignant: Jean-Edouard Bigot
 • Enseignant: Joana Casenave
 • Enseignant: Andy Chung Tan
 • Enseignant: Laetitia Compaore
 • Enseignant: Eric Dabrowski
 • Enseignant: Simona De Iulio
 • Enseignant: Antoine Henry
 • Enseignant: Marie-Aurore Hien
 • Enseignant: Bernard Jacquemin
 • Enseignant: Alexander Kondratov
 • Enseignant: Stephanie Le Maitre
 • Enseignant: Pierre-Loup Lesaffre
 • Enseignant: Céline Matuszak
 • Enseignant: Vincent Suard
 • Enseignant: Nicanor Tatchim
 • Enseignant: Anne-Sophie Tiberghien

L2 Information Communication - Sciences de l'Information et du Document

 • Enseignant: Christelle Bantegnies
 • Enseignant: Laure Bolka Tabary
 • Enseignant: Marie-Odile Bruhat
 • Enseignant: Antoine Carton
 • Enseignant: Joana Casenave
 • Enseignant: Simona De Iulio
 • Enseignant: Jerome Delavenne
 • Enseignant: Anouchka Delbart
 • Enseignant: Amel Fraisse
 • Enseignant: Susan Kovacs
 • Enseignant: Stephanie Le Maitre
 • Enseignant: Juliette Le Marquer
 • Enseignant: Kaltoum Mahmoudi
 • Enseignant: Patrice Noyelle
 • Enseignant: Sophie Pittalis
 • Enseignant: Ismail Timimi
 • Enseignant: Renata Varga